Utdelningsportfölj

Min utdelningsportfölj bygger på en hemmasnickrad kvantitativ modell och har fyra kriterier, i fallande prioriteringsgrad:

 1. Hög direktavkastning
  • Minst 5 %, men riskaversion och utdelningstillväxt kan väga upp en lägre direktavkastning, som i investmentbolagens fall
 2. Säker och uthållig utdelning
  • Ett krav för att jag inte skall behöva avyttra ett innehav
 3. Högt belåningsvärde
  • Detta ger mig hävstång och ytterligare kvalitetsstämpel
 4. Eventuell substansrabatt
  • Påverkar marginellt, men rabatt är rabatt och premie är premie

Portföljen är för närvarande på drygt 1,3 mkr och delar ut drygt 65 000 kr per år, dvs. en direktavkastning på drygt 5 %, vilket också avspeglas i grafen.

 

Information om mina innehav:

Swedbank
+ Stor aktör inom bolåne- och fondbranschen som bör gynnas av stigande räntor. Har tidigare haft det svårt i kriser, men nya och högre kapitalkrav bör ha säkrat överlevnaden.
– Även här kan man oroa sig över storbankernas förmåga att utvecklas för att hänga med i den digitala världen.

Investor
+ Ger mig exponering mot stora noterade bolag såsom Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca, Wärtsilä, Sobi, Saab, Nasdaq, Electrolux, Ericsson, och Husqvarna. Men också onoterade (stora som små) bolag såsom Mölnlycke Health Care, Aleris, Permobil, och skjortmärket Eton. Handlas till drygt 16 % rabatt.
– Låg direktavkastning

Sampo
+ Ger mig exponering mot bank (främst Nordea) och försäkring (IF och Topdanmark). Två branscher som gynnas av en stigande ränta kombinerad med hög ”stickyness”.
– Osäkerhet hur man klarar den digitala utvecklingen och konkurrensen från mindre aktörer.

Marine Harvest
+ En gigant inom ”sjömat” som det kallas i Norge och jag tror detta är en framtidsbransch. Företaget står för en tredjedel av världens lax- och öringsuppfödning. Verksamt i 20 länder och har 9 000 anställda och ger dessutom utdelning fyra gånger per år. Ocykliskt vilket gör att aktien fungerar som en volatilitetssänkare i portföljen.
– Fungerar som ett råvarubolag där priset på t.ex. laxen avgör försäljningen. Laxlus och andra sjukdomar kan orsaka stor skada.

Industrivärden
+ Ger mig exponering mot cykliskt såsom SSAB, Sandvik, Volvo, men också mot ocykliskt såsom Handelsbanken, SCA, Essity, och ICA. Även Ericsson återfinns hos detta investmentbolag. Handlas till cirka 8 % rabatt.
– Låg direktavkastning och ganska cykliskt

Kinnevik
+ Investmentbolag som kombinerar nytänkande med varumärken såsom Zalando (e-handel), Qliro (betalningstjänster), och Betterment (robotrådgivning) med utdelningsbolag som Tele2 och Com Hem. De har även ett stort e-sport-innehav i form av MTG som i sin tur investerat i bl.a. ESL (Electronic Sports League) och Turtle Entertainment. Handlas till drygt 10 % rabatt.
– Låg direktavkastning, hög risk i vissa investeringar, svårvärderat