Småbolagsportfölj

 

 

Denna portfölj har fått se sig själv minska i storlek från att under sin storhetstid utgjort hela mitt förvaltade kapital till att bli betydligt mindre, anledningen är att jag valt en mer defensiv strategi i och med min utdelningsportfölj. Jag har valt att behålla denna portfölj pga. att det alltid kommer dyka upp lägen i små bolag som jag inte vill gå miste om. Den är möjligtvis mer volatil än min utdelningsportfölj, men kommer förhoppningsvis avkasta desto mer.

Detta summerar i stort sett min strategi när det gäller att välja aktier till min småbolagsportfölj:

  • Stor uppsida och liten risk
  • Konjunkturokänslig
  • Skalbarhet
  • Vinst och vinsttillväxt
  • Hög (>40%) bruttomarginal
  • Mindre bolag, 500-5 000 mkr i bolagsvärde
  • Repetitiva intäkter
  • Moat, eller vallgrav på svenska
  • Stort aktieägande i ledning och styrelse

Förhoppnings- och enproduktsföretag är något jag försöker undvika eftersom min åsikt är att det är viktigare, ur ett långsiktigt perspektiv, att minska riskerna snarare än att maximera potentiell avkastning.