Summering av juni och H1

 

Min nettoförmögenhet ökade under juni med 25 350 kr, varav 6201 kr är amorteringar, till 2 157 606 kr. Pensionsvärdet minskade lite under juni i takt med börsen, mina investeringar ökade dock som tur var med 26 066 inklusive insättningar.

Min aktiva portfölj har blivit något mer koncentrerad genom att de bolag där jag haft lägst conviction har fått lämna helt, återstår gör nu endast innehav som jag faktiskt tror på, har en bra förståelse för, och som jag kan äga en längre tid. Jag kollade upp hur mycket jag betalat i courtage under det här halvåret och blev inte särskilt glad när jag såg att det uppgått till 9 000 kr, dvs. 18 000 kr på helåret. Från och med nu blir det till att tänka över varje säljbeslut i en vecka innan säljordern läggs in.

 

Innan jag kom på regeln med betänketid innan aktiesälj bestämde jag dock mig för att minska andelen preferensaktier markant. Jag hade tidigare nära halva portföljvärdet i just preferensaktier i tron om att jag skulle nöja mig med 6-7 % årlig utdelning. Men med tanke på att långräntorna verkar vara på väg upp bestämde jag mig för att det kommer antagligen finnas bättre lägen i framtiden att inhandla preffar. Klöverns, Hemfosas, och Balders preferensaktier fick lämna. Timingmässigt kan detta kanske ha visat sig som ett smart drag eftersom jag köpte stamaktier för nästan 300 000 kr i går vid nedgången. Att börsen haft sin blodigaste vecka på länge ger mig förhoppningar om att växlingen från preffar till stamaktier kan ha varit ett smart drag. När jag dessutom avvecklade mina globalportföljer för inte så länge sedan verkar även det vara ett lyckosamt drag med tanke på dollarn som gått ner ordentligt på sistone.

Under min bevakning ligger just nu Kone, men jag är inte helt övertygad än. Den skulle passa bra med sina 3,5 % i direktavkastning (dock mycket lägre än portföljsnittet) och 85 % i belåningsgrad. De har en stabil intäktsström i form av eftermarknad men det som hindrar mig från att köpa är att det finns ett par olika hisstillverkare som alla konkurrerar hårt med varandra.

Direktavkastningen på portföljen är 3,8 %, vilket får anses som ok. Jag hade gärna velat komma uppemot 4,5 %, men det är min investmentbolag som drar ner snittet, och de vill jag egentligen behålla ganska stor andel i eftersom de fungerar som en stabil bas i portföljen, samt att jag hoppas på ordentligt höjd YoC de kommande åren.

Eftersom halva året nu passerat passar jag även på att följa upp hur mina nyårslöften har utvecklats:

 • Nå en miljon kronor hos Nordnet – nästan där, 992 561 i dagsläget
 • Nå en nettoförmögenhet på tre miljoner kronor – denna blir svår att nå, hade förväntat mig större värdeökning för bostaden hittills i år
 • Spara 240 000 kr, inklusive amorteringar – 149 706 hittills i år, kanske man kan nå över 300 000 kr i år?

 

 • Klara 120×8 i knäböj – 105×4 för tillfället, kan bli svårt detta
 • Klara 45×8 i axelpress med hantlar – 34×8 för tillfället, även denna ser svår ut att nå
 • Klara 15 chins – 8 för tillfället, så denna ska jag nog klara av
 • Kunna multiplicera alla tvåsiffriga tal med varandra i huvudet – sakta men säkert tuggar jag på, har en del appar som underhåller mig gällande detta
 • Äta sötsaker max fyra gånger/månad – detta mål gick åt skogen, finns inget mer att säga
  Läsa minst en The Economist-artikel per vecka – det blir nog inte en per vecka, men 52 på helåret når jag

 

 • Söka minst tre jobb som skulle kunna vara mina drömjobb – två stycken är sökta, ett till ska jag nog kunna hitta på ett halvår
 • Volontärarbeta utomlands minst en vecka – denna blir nog svår att förverkliga eftersom ingen utlandsresa är inbokad än
Continue Reading

Utdelningsportfölj

Halva året har snart gått och mycket har hänt, jag har avvecklat de portföljer som jag använt för diversifiering/riskspridning. Kvar är bara min aktiva portfölj, med medellång (3-24 mån) horisont, och min nya utdelningsportfölj. Jag behåller min aktiva portfölj eftersom jag är fast beslutsam om att jag kommer att slå index (baserat på dumdristigt självförtroende och historik), men samtidigt har jag självinsikt nog att veta att jag mycket väl hade kunnat ligga -30% i år istället för +30% i år.

Vid framtagningen av aktierna till min utdelningsportfölj har jag fokuserat på aktier med (1) mycket hög direktavkastning, någonstans mellan 4-7 %, (2) mycket säker och uthållig utdelning, och (3) belåningsvärde. Just kombinationen av dessa hoppas jag kan leda till högst utdelning på eget kapital (Yield on Cost) kombinerat med förhållande låg risk. Just nu är det tolv nordiska innehav (elva aktier och en ETF) som uppfyller mina krav, men detta kan förändras med tiden. Fördelningen mellan innehaven är baserat på direktavkastning i förhållande till risk, där jag prioriterar låg risk framför hög direktavkastning och utdelningstillväxt. Jag har valt att fokusera på YoC istället för ”årets direktavkastning” eftersom det är just utdelning på eget kapital som jag vill mäta, och då spelar priset som jag köpte för mer roll än nuvarande priset.

Alla mina innehav har en belåningsgrad på 70-85 % vilket medför att direktavkastningen i absoluta tal ökar med cirka 50 %, minus räntekostnader (0,99%) för den belånade delen eftersom jag utnyttjar aldrig mer än 40 % av belåningsvärdet. Som exempel har Balder pref en direktavkastning på 5,7 %, men med belåningen ger den mig en direktavkastning på 8,7 %. Givetvis är det riskfyllt med belåningen, men jag försöker verkligen hålla mig till innehav med så låg volatilitet som möjligt för att minska nedsidan. Preferensaktier står för nästan hälften av mitt innehav, och EFT:en XACT Högutdelande (som investerar i 50 stycken nordiska utdelningsaktier) står för ungefär en tiondel av portföljen. Resterande tredjedel är högutdelande och defensiva bolag där förhoppningen är att utdelningen kan behållas eller höjas allteftersom.

Anledningen till att jag startat en utdelningsportfölj är att det ändå finns en nyfikenhet inom mig som skulle vilja veta om jag faktiskt skulle kunna finansiera mina utgifter med hjälp av mina utdelningar. Om detta bara är en kul grej att sträva mot eller om det faktiskt blir av får tiden utvisa. Jag har turen att även ha en aktieintresserad fästmö som även hon har ett ganska stort sparkapital, och om man räknar ihop våra sammanlagda potentiella utdelningar så ska vi redan nu kunna sälja min lägenhet och flytta till ett billigt land, leva på utdelningar, och samtidigt återinvestera en betydande summa varje år. Normalt sett vill jag inte vara överviktad mot bostadsmarknaden, men vid en eventuell bostadsförsäljning kan jag återigen investera i bostadsmarknaden med hjälp av aktier. Försäljningen medför också en betydligt högre soliditet varvid jag kommer känna mig säkrare med värdepappersbelåningen.

 

I ovan scenario har jag försökt att ha de pessimistiska glasögonen på mig, och utgifterna skulle förhoppningsvis kunna vara lägre än planerat. 9 000 kr i månaden för hyra, mat, och övrigt, tycker jag nog är ganska mycket om man bor i ett land med väldigt låga levnadskostnader, för mig låter det nästan som billiga Sverigepriser. Vi har även en plan på att vi ska ta upp en distanskurs på 25 % de tre första åren, dels för att både få CSN-bidrag och CSN-lån, men även för att pausa de räntebetalningar och amorteringar som jag i dagsläget betalar till CSN. Det är således därför det fjärde året som vi börjar på riktigt, då vi förlorar de dubbla fördelar som CSN ger oss. Här har jag förhoppningar om att vi på något sätt kan tjäna pengar från och med år fyra, jag har då antagit en inkomst på 1 000 kr per person och månad, men detta är ingen nödvändighet utan jag tror snarare att vi skulle bli uttråkade av att inte göra något.
Om ni ser att jag har missat någon parameter får ni gärna meddela mig så att jag kan ta det i beaktning.

Om vi dessutom väntar i två år , då fästmön (frun kanske?) pluggat klart hinner vi öka vårt sparkapital rejält och minska risken för att planen skulle fallera ytterligare. Prognosen säger att vi hinner spara ytterligare någon halvmiljon på dessa två år vilket leder till utdelningsökningar på ungefär 25 000 kr per år, dvs. drygt 2000 kr extra i månaden. Att dessutom få ”pensionera” sig innan sin 30-årsdag, med en fru på 23 år är ju en helt befängd tanke ur en objektivt perspektiv.

En tanke är som tidigare nämnt att även sälja av bostaden eftersom YoC är högre via utdelningsaktier än via andrahandsuthyrning för oss, samtidigt som det blir en smidigare process där man slipper leta hyresgäster och serva dem. Och så länge inte bostadsmarknaden kraschar inom två år kan vi lösgöra en dryg miljon vid en eventuell försäljning, efter reavinstskatt och mäklararvode.

Tanken är att börja med att flytta runt till länder med låga levnadskostnader, återinvestera outnyttjad utdelning, och långsamt öka strömmen utdelningar för att sedan kunna flytta till dyrare och dyrare länder i takt med att utdelningarna ökar. Som det ser ut nu räknar vi med utdelningar på cirka 150 000 och lite drygt 100 000 kr i utgifter, sedan tillkommer CSN-pengarna och med två år till av avkastning och lön hoppas vi kunna närma oss 200 tkr i utdelningar och därmed ha ett större överskott av utdelningar att återinvestera. I takt med att vi lär oss hur våra utgifter ser ut med denna typ av leverne har jag förhoppningen om att kunna vikta över mer mot investmentbolag, helst i samband med någon sättning i marknaden.

De första åren blir troligtvis mycket resande pga. visumregler, men ett första utkast till plan inkluderar Malaysia, Singapore, Indonesien, Thailand, Kambodja, Vietnam, Laos, och Myanmar. Sedan skulle det vara intressant att röra sig mot centralare delar av Asien och besöka länder såsom Sri Lanka, Indien, och Nepal. Efter det kanske det bär vidare mot Syd- och Mellanamerika för att därefter bosätta sig på någon bekväm plats, kanske Kanarieöarna?

Vi får som sagt se hur detta utvecklas. Om ni hittar några felaktigheter i mina beräkningar får ni som sagt gärna höra av er. Jag trivs dock jättebra på mitt jobb, men saker kan skifta fort och jag hade antagligen inte jobbat åtta timmar om dagen om det inte vore för den ekonomiska kompensationen. Och det säger väl egentligen det mesta.

Continue Reading

Summering av maj

Fem av årets tolv månader har nu passerat och maj blev sammanfattningsvis en bra avkastningsmånad.

Min aktiva portfölj har växt i storlek och avkastning landade på 5,1% för månaden.
Till min stora förvåning (nej, inte direkt) minskade min bostad i värde med 1000 kr, är det här början på slutet?

Mitt totala sparande rusar fram mot miljonsträcket efter att i princip dubblerats under året. Helårsmålet att nå en miljon i sparat kapital verkar infria sig långt tidigare än väntat, det är dock inte helt lugnt eftersom målet på tre miljoner kr i nettoförmögenhet ser betydligt svårare ut att nå, i månadsskiftet maj/juni landade den på 2 126 706 kr. Att spara 873 000 kr på sju månader låter inte helt lätt.

Jag har skiftat en del kapital från mina passiva portföljer till min aktiva i jakt på avkastning, men jag håller nere risken på den nivå jag känner mig bekväm vid. Inget innehav är större än 20 % (största är 17 % i dagsläet) och en stor vikt ligger på portföljens fem stora stjärnor. Cherry och LeoVegas tillkom även under maj månad med en lite kortare tidshorisont än resterande bolag. C-Rad är ett annat undantag där jag hoppas att vi kan se en fin kursuppgång de kommande månaderna, ytterst liten position här.

Mindre intressanta uppdateringar för maj:
– Skaffat kreditkort så jag kan låna pengar räntefritt (och låta pengar jobba gratis för mig)
– Bytt till en billigare hemförsäkring som samtidigt ger mig 2 % ICA-bonus på ICA i ett år
– Fortfarande inget SL-kort inköpt, uppskattat besparing på 700 kr per månad (2 100 kr hittills i år)
– Sänkte min bolåneränta vilket sparar mig cirka 250 kr per månad (175 kr efter ränteavdrag)
– Har varit på dop och därmed startat upp ett barnspar åt min brorson

Continue Reading

Summering av april

En något senare månadsuppdatering än vanligt kommer här. Jag brukar skriva dessa helgen efter månadsskiftet men jag var hemma i Göteborg förra helgen och fick inte riktigt tiden att skriva då.

April summerar till en med ungefär samma avkastning som index:

Bostadens värde blev oförändrat denna månad (!), något som dock påverkar mig minimalt eftersom den gått upp så mycket på senaste och att jag vet att den kommer öka i värde mer (eller minska mindre) än medellägenheten i Stockholm.

Som plåster på såren fick jag en nettolön på 47 977 kr vilket jag tror är rekord, eller åtminstone i närheten. Min nettoförmögenhet landade på 2 080 718 kr med en ökning på 84 642 vilket betyder att lönen stod för drygt halva uppgången. Jag noterar även att mina bruttotillgångar för första gången överstiger fem miljoner kronor, samt att min samlade pension passerade 500 000-gränsen.

Jag har även ansökt om ett kreditkort för att kunna föra över hela lönen till Nordnet och låna varje månads konsumtion gratis. Jag hade tidigare ett kreditkort och föredrar att ha ett, men valde att stänga ner det när jag skulle bolåneförhandla senast, allt för att få bästa räntan.

Min kollektivavtalade tjänstepension hamnar tråkigt nog varje år in under Alectas förvaltning. Inget ont om dem, men om de ska förvalta mina pengar i 40 år hade jag gärna sett att jag kunde ha högre andel än 70 % i aktier. Just nu är 70 % aktier max, och resterande är 20 % räntor samt 10 % fastigheter.

Jag känner mig trygg i mina innehav i min aktiva portfölj, jag märker att den blivit allt mer koncentrerad (fem innehav) samt att de röda trådarna är tillväxt, skalbarhet, vallgrav, och konjunkturokänslighet.

Continue Reading

Summering av mars och Q1

Då var det dags att summera årets första kvartal. Det nya året har startat händelserikt, några highlights är:

– Ökat min nettoförmögenhet med 305 896 kr under Q1, dvs. drygt 100 000 per månad. Bostaden står för cirka hälften av uppgången samtidigt och mina investeringar för den andra hälften. Jag har dock fört över hälften av investeringsvinsten till min privata pension (som egentligen är en isk men jag behandlar den som om den vore ett pensionskonto).

– Jag blir relativt ofta uppvaktad av headhunters nu för tiden (ett par gånger per månad), senast i ledet var som Financial Controller på Mycronic, jag valde dock att tacka nej, som vanligt. Dels på grund av att jag stormtrivs på mitt jobb, men också att jag bara varit på min nuvarande arbetsplats i ett drygt år. Det roliga är dock att företaget finns i min aktiva portfölj som är ganska koncentrerad med sju innehav för närvarande. En välskriven och uppdaterad LinkedIn-profil rekommenderas för övrigt starkt!

– I mars månad blev det extremt mycket jobbigt, något som gladeligen kommer tas emot i aprils lönekuvert. Kombinerat med detta har jag även komma på den briljanta idén att ersätta tunnelbana med promenad, så SL-kortet är lagt på hyllan och promenadskorna är på under vägen till och från jobbet.

– Jag har också fått frågan om jag har några favoritaktier bland fastighetsbolag, och det korta svarat är nej. Eller vissa favoriter har jag nog, men jag äger inga. Detta enbart pga. att jag redan har så mycket investerat i min bostad som det är.

Den uppmärksamme har även lagt märke till att det tillkommit en ny, rosa, linje i mitt diagram för nettoförmögenhet. Linjen heter ”Nordnet” och speglar egentligen mina totala bruttotillgångar som förvaltas hos Nordnet, för närvarande är dessa: Aktiva portföljen, Passiva portföljen, Nordenportföljen, Globalportföljen, Privatpension, samt Nordnetpension. Den har legat och pendlat kring halvmiljonen i något halvår och den påverkas en del av värdepappersbelåning som fluktuerar lite månad för månad. Mitt nyårsmål för 2017 är ju att passera en miljon hos Nordnet, ett högt uppsatt mål som kräver en del ansträngning (rent sparmässigt menar jag då, avkastning mässigt är svårare eftersom jag inte vill bli ”desperat” i min jakt på avkastning).

Min privata soliditet har även passerat 40 % för första gången. Här är det ganska svårt för mig att avgöra vilken soliditet som känns bra eftersom jag inte har några riktlinjer, men jag sover förvånansvärt gott om natten, så min belåning måste nog vara godkänd.

Jag och fästmön har dessutom planer på att göra en längre resa (6-9 månader) med start nästa höst. Detta skulle så klart innebära att jag antingen beviljas tjänstledighet eller att jag säger upp mig, inget av dem känns dock väldigt svårt, för om man vill göra en sådan här resa så måste man nästan passa på nu medan man är ung innan man planerar skaffa barn osv. Denna resa är också en anledningarna till att jag ger headhunters kalla handen.

Lite trist att min nettoförmögenhet landade på 1 996 076 kr i slutet på mars, knappa fyra tusen kronor från att ha två miljoner (i mina mått mätt) kr. Vi får hoppas att den passeras snabbare än kvickt eftersom målet för i år är att nå även den tredje miljonen.

Continue Reading

Summering av februari

Ännu en månad som läggs till handlingarna. Som vanligt ökar bostadspriserna i mitt område, något som så klart gör en glad, men jag kommer absolut inte bli förvånad den dagen detta vänder. Bara under februari ökade bostadens värde med 23 000 kr, även om det är ett lån kopplat till bostaden är det en ordentlig ökning. Detta kombinerat med amortering ledde att bostadens nettovärde ökade med nästan 29 000 kr.

Min huvudportfölj som tidigare kallades ”Sverigeportföljen” har delats upp i två delar. Eller rent praktiskt har den bytt namn till ”Aktiva portföljen” samtidigt som jag har startat upp ”Passiva portföljen”. Anledningen till detta är att jag, i takt med att portföljen växer, vill fokusera mer och mer på att minimera risken snarare än att maximera avkastningen. Tidigare har jag satt över kapital i mina andra portföljer (Norden- eller Globalportföljen) alternativt min Privatpension. Precis som sistnämnde kommer den passiva portföljen fokusera på investmentbolag vilken är den typ av investering jag tycker passar bäst till ändamålet. De är billigare än fonder samtidigt som de bör slå index över tid.

Inget nytt angående bolånet än, men förhoppningsvis kan jag låna upp mig ytterligare då jag har låst upp 1,3 miljoner i eget kapital i min bostad. Ansökan är skickad och vi får se vad jag får för svar.

Min totala nettoförmögenhet gick från 1 879 205 till 1 925 512 kr, en ökning med dryga 46 000 kr. Min prognos att passera två miljoner under mars kommer nog inte hålla med tanke på att jag skruvar ner risken, men under april månad passerar jag nog denna milstolpe.

 

Continue Reading

Buffert

Väldigt många privatinvesterare förespråkar att man skall ha en buffert att använda till oförutsedda utgifter. Själv har jag aldrig riktigt förstått varför, eller jag förstår poängen med en buffert, jag tycker bara inte att det är värt det om man ser till alternativkostnaden. För att testa min tes angående buffertens vara eller icke vara, har jag räknat lite på för- och nackdelarna.

Olika variabler som påverkar uträkningen är bl.a. hur ofta man måste använda sin buffert, hur mycket av den man måste använda, men också hur lång tid det tar att fylla på den om man tömt den helt eller delvis.

Men oavsett hur jag än vrider och vänder på det så finner jag det i princip alltid onödigt att ha en så kallad buffert. Jag rekommenderar hellre att ha allt kapital investerat och i de ytterst sällsynta fall när man behöver pengar snabbt, att sälja aktier för att få loss pengarna. Måhända att det kan vara precis efter en börskrasch, eller att det tar ett par dagar att ta ut pengarna, men jag anser ändå att det är det bästa alternativet, sett över tid. Att hela tiden ha en så pass stor mängd kapital liggandes på ett sparkonto när alternativet är aktier/fonder tycker inte jag går att motivera. Att dessutom ha ett avgiftsfritt kreditkort där man givetvis ser till att aldrig betala någon ränta på gör valet angående bufferten ännu klarare.

Jag är dock helt förstående att den psykologiska biten även spelar in, och mycket handlar så klart om att kunna sova gott om natten utan att oroa sig för sin ekonomi.

Continue Reading

Summering av januari

Året fick verkligen en flygande start med en portföljökning på 19,31 %, detta ledde till att jag omfördelat en del kapital från min Sverigeportfölj till mina tre resterande portföljer (Privatpension, Nordenportföljen, och Globalportföljen). Anledningen är att jag har svårt att hitta tillräckligt köpvärda aktier samtidigt som jag sover bättre om nätterna utan att ha för stora positioner i mindre bolag. Jag lär fördela om ytterligare till andra portföljer fram tills dess att jag hittar intressanta case.

Första månaden fick även min nettoförmögenhet att öka med otroliga 11,2 % till 1 879 205 kr med en soliditet på närmare 40 %. Prognosen att nå en nettoförmögenhet på två miljoner under mars månad verkar nu väldigt trolig, och efter det har jag nio månader på mig att nå den tredje miljonen.

I februari skall jag även besöka Nordnet Live för första gången, jag har aldrig varit där förut och har egentligen inga höga förväntningar på evenemanget, men det skall bli intressant att gå dit. Under månaden skall jag även lägga om mitt bolån och jag har därför nollat mina övriga krediter, allt för att få en så bra UC som möjligt. I samband skall jag även se om jag kan öka upp mitt bolån lite, jag har ju trots allt 31 % i eget kapital i bostaden (belåningsgrad på 69 %) och hade velat låna upp några hundra tusen kronor till, allt för att maximera hävstången till förmånlig ränta.

Continue Reading

Summering av 2016

Förra året var ett volatilt år för mig, jag slits fram och tillbaka med vilken strategi som fungerar bäst för just mig. Jag är en person som gillar att konkretisera saker och ting, därför söker jag mig mer och mer mot någon strategi som är statisk men där jag även får använda min analytiska förmåga. För tillfället utgår jag utifrån de bolag jag finner intressanta och lägger in dem i mitt Exceldokument tillsammans med conviction och risk (subjektiva mått) för att få ut hur stor min position i aktien bör vara. Jag köper aldrig in mig fullt i en aktie direkt, utan brukar sprida ut köpen på uppemot ett par månader, dock snabbare om priset på aktien går ner.

Mina tre största realiserade vinster:

 • Cherry – Gick in i denna ganska sent men jag lyckades köpa in mig precis innan en ordentlig uppgång, har kvar en liten del dessutom
 • Cellavision – En aktie som jag alltid tyckt var dyr men gick ändå in och fick mig en ordentlig vinst, har inget kvar i denna längre
 • Bredband2 – Lite som ett Bahnhof light, har dock inget kvar i denna heller pga. låg moat

 

Mina tre största realiserade förluster:

 • Novo Nordisk – Tror inte jag var ensam om att förlora stora summor på denna, ett praktexempel på att företag inte alltid förblir dyra
 • Collector – Denna föll kraftigt och snabbt och jag valde att hoppa ur ganska snabbt
 • H&M – Ägde denna enbart i början på 2016, kände dock mig inte säker på R/R i denna så den fick åka med en relativt stor förlust

 

Under året har jag även genomfört 1 712 transaktioner i min huvudportfölj i totalt 229 olika värdepapper. Samtidigt upptäckte jag även att jag betalade 17 435 kr i courtage föregående år, en alldeles för hög siffra som lett till att jag aktivt tänker mig för innan jag handlar nu under 2017. Mindre handlande och en mer koncentrerad portfölj verkar bli ledord för 2017.

Jag, liksom många andra, kan konstatera att börsintroduktioner var väldigt populärt under året. Tack vare de IPOs som jag medverkade ökade min nettoförmögenhet med 4 907 kr efter säljcourtage (inget courtage vid ”köp” av börsintroduktioner). Dessa gjorde jag dock i min nordiska portfölj eftersom min svenska portfölj är en ISK och det går ej att teckna IPOs i en sådan.

Min nettoförmögenhet gick under året från 939 tkr till 1 690 tkr (dvs. en ökning med 751 tkr, eller 80 %) och jag nådde en nettoförmögenhet på över en miljon i mars 2016. Min bostad står självklart för största ökningen eftersom den utgör så stor del av min förmögenhet, men man måste också tänka på att jag har en hävstång fyra gånger eget kapital i den, medan min hävstång på aktier ligger någonstans kring 0,1 gånger eget kapital. Och det stämmer verkligen som många säger, den första miljonen tar längst tid och sedan går varje miljon snabbare och snabbare. När jag sitter och sammanställer det här beräknas jag nå miljon nummer två i mars, bara ett år efter den första. Passande nog satte jag som mål att under 2017 nå den tredje miljonen, något som är möjligt med samma procentuella ökning som föregående år, men som ni vet blir det svårare och svårare att behålla tillväxttakten i procent i och med att man blir större. Väldigt högt uppsatt mål, men nåbart.

Continue Reading